Dr. Svetlana Pešić – ginekološka ordinacija

Dr. Svetlana Pešić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0069604

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 234423447
Status: koncesija

Adresa: Beli Manastir, Školska 5
Broj i naziv pošte: 31300 Beli Manastir

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5068