Dr. Tanja Joković – ordinacija dentalne medicine

Dr. Tanja Joković – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 340987

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 054205425
Status: koncesija

Adresa: Omiš, Put Mlije 2
Broj i naziv pošte: 21310 Omiš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1565