Dr. Tanja Nardi – ordinacija dentalne medicine

Dr. Tanja Nardi – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 325902

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod
Šifra ordinacije: 900004541
Status: dom zdravlja

Adresa: Gundinci, Stjepana Radića 31
Broj i naziv pošte: 35222 Gundinci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2077