Dr. Tatjana Jarčević Božić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Tatjana Jarčević Božić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 336114

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod
Šifra ordinacije: 225122510
Status: koncesija

Adresa: Slavonski Šamac, Ulica Kralja Zvonimira 12
Broj i naziv pošte: 35220 Slavonski Šamac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2297