Dr. Tatjana Matović-Tunjko – pedijatrijska ordinacija

Dr. Tatjana Matović-Tunjko – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0056596

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 872887286
Status: koncesija

Adresa: Samobor, Ulica Ljudevita Gaja 37
Broj i naziv pošte: 10430 Samobor

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1280