Dr. Tomislav Škunca – ordinacija dentalne medicine

Dr. Tomislav Škunca – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 330485

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 680168010
Status: koncesija

Adresa: Donji Grad, Ulica Kneza Mislava 20
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2324