Dr. Toni Lučić-Lavčević – ginekološka ordinacija

Dr. Toni Lučić-Lavčević – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0107379

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 076507653
Status: koncesija

Adresa: Hvar, Ulica Biskupa Jurja Dubokovića 3
Broj i naziv pošte: 21450 Hvar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 3175