Dr. Vanja Mlinarić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vanja Mlinarić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 339903

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 255025505
Status: koncesija

Adresa: Brtonigla, Brtonigla, Glavna Ulica 8
Broj i naziv pošte: 52466 Novigrad

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2373