Dr. Vesna Bošnjak-Mlinarić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Vesna Bošnjak-Mlinarić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0009032

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 759975990
Status: koncesija

Adresa: Stenjevec, Zagreb, Ulica Matije Ilirika Vlačića 2
Broj i naziv pošte: 10090 Zagreb-Susedgrad

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1181