Dr. Vesna Grimani-Šparavec – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vesna Grimani-Šparavec – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 325392

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 778577856
Status: koncesija

Adresa: Trnje, Ulica Grada Vukovara 37
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1909