Dr. Vesna Hrsto – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vesna Hrsto – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 326623

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 090409043
Status: koncesija

Adresa: Maksimir, Aleja Antuna Augustinčića 18/III
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2025