Dr. Vesna Šutić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vesna Šutić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 320641

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik
Šifra ordinacije: 848084802
Status: koncesija

Adresa: Ploče, Trg Kralja Tomislava 9
Broj i naziv pošte: 20340 Ploče

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1517