Dr. Vesna Udiljak – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vesna Udiljak – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 321567

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 095209522
Status: koncesija

Adresa: Trnje, Koranska Ulica 1
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2178