Dr. Vice Čikeš – pedijatrijska ordinacija

Dr. Vice Čikeš – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0135593

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 262126214
Status: koncesija

Adresa: Imotski, Ul.dr.josipa Mladinova 22B
Broj i naziv pošte: 21260 Imotski

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1795