Dr. Vida Marelja – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vida Marelja – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7940670

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900018984
Status: dom zdravlja

Adresa: Osijek, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 3
Broj i naziv pošte: 31220 Višnjevac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1790