Dr. Vitomir Ćutić – ginekološka ordinacija

Dr. Vitomir Ćutić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0016659

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900019921
Status: dom zdravlja

Adresa: Valpovo, Ulica Kralja Petra Krešimira Iv 4
Broj i naziv pošte: 31550 Valpovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4627