Dr. Vladimir Bartoš – ginekološka ordinacija

Dr. Vladimir Bartoš – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0158569

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar
Šifra ordinacije: 900000317
Status: dom zdravlja

Adresa: Grubišno Polje, Braće Radića 1
Broj i naziv pošte: 43290 Grubišno Polje

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2645