Dr. Vladimir Hađinac – ordinacija dentalne medicine

Dr. Vladimir Hađinac – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 351164

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 320532054
Status: koncesija

Adresa: Vinkovci, Kralja Zvonimira 1
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2262