Dr. Vladimira Valentić-Petrović – ginekološka ordinacija

Dr. Vladimira Valentić-Petrović – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0136077

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Sisak
Šifra ordinacije: 079707971
Status: koncesija

Adresa: Sisak, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 11/II
Broj i naziv pošte: 44000 Sisak

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7170