Dr. Vlatka Devčić-Stilinović – medicina rada

Dr. Vlatka Devčić-Stilinović – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: LIČKO-SENJSKA
Status: dom zdravlja

Adresa: Kralja Petra Krešimira 17
Broj i naziv pošte: 53000 Gospić

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: