Dr. Vlatka Krizmanić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Vlatka Krizmanić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0176788

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 343834383
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Park Kralja Petra Krešimira Iv 6
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1004