Dr. Zdenka Konjarik – pedijatrijska ordinacija

Dr. Zdenka Konjarik – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0079324

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 039003906
Status: koncesija

Adresa: Đakovo, Ljudevita Gaja 2
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1413