Dr. Željka Lovrić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Željka Lovrić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 324345

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 499949994
Status: koncesija

Adresa: Donji Grad, Bogovićeva Ulica 5
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2372