Dr. Željka Milinković – ordinacija opće medicine

Dr. Željka Milinković – ordinacija opće/obiteljske medicine
Šifra liječnika: 0157575

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 233923390
Status: koncesija

Adresa: Beli Manastir, Školska 5
Broj i naziv pošte: 31300 Beli Manastir
Kontakt telefon: +38531639128
Radno vrijeme: parni datumi: 07:00 do 13:30, neparni datumi: 13:00 do 19:30.
Radna subota svaka 4. u mjesecu.

Broj pacijenata: 1597

Dr. Željka Milinković – pokazatelji uspješnosti*

*prema indikatorima HZZO-a (KPI – uspješnost rada doktora, QI – kvaliteta rada doktora)

Stopa bolovanja <=2.5: da Propisivanje lijekova na recept (po stopi 1,0 prema dobnoj strukturi): da Upućivanje za specijalističku zdravstvenu zaštitu (≤ 0,021 po osig. osobi/mjesec): da Upućivanje u primarni laboratorij – broj lab pretraga (≤ 850 mjes.): ne Vođenje panela kroničnih bolesti (prosječno 1 dnevno): ne Peer grupa: da Preventivni programi (prosječno 1 dnevno): da Skupna praksa (najmanje 2 tima): ne Savjetovalište: ne Savjetovalište (najmanje 10 x god.): ne eZdrasvstvo (najmanje 1 eNaručivanje mjesečno): da Naručivanja pacijenta u zadani termin: da Uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku: da Telefonska konzultacija (najmanje 1 sat dnevno): da


Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju