Dr. Željko Kozina – ordinacija dentalne medicine

Dr. Željko Kozina – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 310352

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 320132013
Status: koncesija

Adresa: Vinkovci, Kralja Zvonimira 75
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2301