Dr. Željko Matijašević – ordinacija dentalne medicine

Dr. Željko Matijašević – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 353337

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 321232127
Status: koncesija

Adresa: Nuštar, Trg Dr. Franje Tuđmana 2
Broj i naziv pošte: 32221 Nuštar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2591