Dr. Željko Vokić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Željko Vokić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0097454

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 147114713
Status: koncesija

Adresa: Sesvete, Ulica Jerolima Miše 6
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1169