Dr. Zlatka Slavica – ordinacija dentalne medicine

Dr. Zlatka Slavica – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 336925

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica
Šifra ordinacije: 470347031
Status: koncesija

Adresa: Molve, Molve, Trg Kralja Tomislava 29
Broj i naziv pošte: 48350 Đurđevac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1894