Dr. Zorka Erdelez Žgela – pedijatrijska ordinacija

Dr. Zorka Erdelez Žgela – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0122769

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac
Šifra ordinacije: 900001232
Status: dom zdravlja

Adresa: Ogulin, Bernardina Frankopana 14
Broj i naziv pošte: 47300 Ogulin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 962