Emanera

Naziv lijeka: Emanera

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i mijenu tvari

Podgrupa: Antacidi, lijekovi za liječenje ulkusne bolesti, lijekovi s djelovanjem na peristaltiku

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
esomeprazol 30 mg 2,03 O KRKA-FARMA d.o.o. Emanera caps. žel. otp. 14×20 mg 9,75 10,24
esomeprazol 30 mg 1,97 O KRKA-FARMA d.o.o. Emanera caps. žel. otp. 28×20 mg 19,51 20,49
esomeprazol 30 mg 1,28 O KRKA-FARMA d.o.o. Emanera caps. žel. otp. 14×40 mg 18,87 19,81
esomeprazol 30 mg 1,67 O KRKA-FARMA d.o.o. Emanera caps. žel. otp. 28×40 mg 37,75 39,64
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija