Fragmin

Naziv lijeka: Fragmin

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj ovog ljeta!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Heparini

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
dalteparin 2.5 T i.j. 11,31 P Pfizer Fragmin štrc. 10×2.500 i.j./0,2ml 107,69 113,07
dalteparin 2.5 T i.j. 10,48 P Pfizer Fragmin štrc. 10×5.000 i.j./0,2ml 199,53 209,51
dalteparin 2.5 T i.j. 8,75 P Pfizer Fragmin štrc. 10×7.500 i.j./0,3ml 249,97 262,47
dalteparin 2.5 T i.j. 8,15 P Pfizer Fragmin štrc. 10×10.000 i.j./1ml 310,25 325,76
dalteparin 2.5 T i.j. 8,15 P Pfizer Fragmin štrc. stakl. 5×10.000 i.j./0,4 ml 155,15 162,91
dalteparin 2.5 T i.j. 8,44 P Pfizer Fragmin štrc. stakl. 5×12.500 i.j./0,5 ml 200,98 211,03
dalteparin 2.5 T i.j. 8,42 P Pfizer Fragmin štrc. stakl. 5×15.000 i.j./0,6 ml 240,60 252,63
dalteparin 2.5 T i.j. 7,61 P Pfizer Fragmin štrc. stakl. 5×18.000 i.j./0,72 ml 261,04 274,09
dalteparin 2.5 T i.j. 7,33 P Pfizer Fragmin boč. stakl. 1×100.000 i.j./4 ml 279,23 293,19
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju