Gemcitabin

Naziv lijeka: Gemcitabin

Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj ovog ljeta!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Antimetaboliti

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
gemcitabin 0,00 P Cipla Gemcitabin Cipla praš. za otop. za inf., boč. 1×200 mg 109,84 115,33
gemcitabin 0,00 P Cipla Gemcitabin Cipla praš. za otop. za inf., boč. 1×1000 mg 530,30 556,82
gemcitabin 0,00 P Hospira UK, Hospira Enterprises B.V. Gemcitabin Hospira konc. za otop. za inf., boč. 1×200 mg/5,3 ml 64,34 67,56
gemcitabin 0,00 P Hospira UK, Hospira Enterprises B.V. Gemcitabin Hospira konc. za otop. za inf., boč. 1×1 g/26,3 ml 304,21 319,42
gemcitabin 0,00 P Hospira UK, Hospira Enterprises B.V. Gemcitabin Hospira konc. za otop. za inf., boč. 1×2 g/52,6 ml 547,50 574,88
gemcitabin 0,00 P Fresenius Kabi Oncology Plc. Gemcitabin Kabi praš. za otop. za inf., boč. 1×200 mg/10 ml 57,91 60,81
gemcitabin 0,00 P Fresenius Kabi Oncology Plc. Gemcitabin Kabi praš. za otop. za inf., boč. 1×1000 mg/50 ml 273,79 287,48
gemcitabin 0,00 P Pliva Hrvatska d.o.o. Gemcitabin Pliva praš. za otop. za inf., boč.1×200 mg 99,29 104,25
gemcitabin 0,00 P Pliva Hrvatska d.o.o. Gemcitabin Pliva praš. za otop. za inf., boč.1×1000 mg 469,47 492,94
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju