Glukoza

Naziv lijeka: Glukoza

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 10% otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (100 mg/ml) 88,60 93,03
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 10% otop. za inf., boč. stakl. 20×100 ml (100 mg/ml) 129,40 135,87
glukoza 0,00 P B. Braun Glukoza 10% B.Braun otop. za inf., boca polietil. 10×500 ml 88,90 93,35
glukoza 0,00 P B. Braun Glukoza 10% B.Braun otop. za inf., boca polietil. 10×1000 ml 123,28 129,44
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 10% HZTM otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (100 mg/ml) 88,60 93,03
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 10% HZTM otop. za inf., boca stakl. 10×250 ml (100 mg/ml) 75,90 79,70
glukoza 0,00 P Bieffe Medital S.A. Glukoza 10% Viaflo otop. za inf., vreć. plast. 30×250 ml, (100 mg/ml) 198,00 207,90
glukoza 0,00 P Bieffe Medital S.A. Glukoza 10% Viaflo otop. za inf., vreć. plast. 36×250 ml, (100 mg/ml) 237,60 249,48
glukoza 0,00 P Bieffe Medital S.A. Glukoza 10% Viaflo otop. za inf., vreć. plast. 24×500 ml (100 mg/ml) 172,80 181,44
glukoza 0,00 P Bieffe Medital S.A. Glukoza 10%Viaflo otop. za inf., vreć. plast. 20×500 ml (100 mg/ml) 144,00 151,20
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 20% otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (200 mg/ml) 101,10 106,16
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 5% otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (50 mg/ml) 68,50 71,93
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 5% otop. za inf., boca stakl. 10×250 ml (50 mg/ml) 62,00 65,10
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 5% otop. za inf., boč. stakl. 20×100 ml (50 mg/ml) 117,20 123,06
glukoza 0,00 P B. Braun Glukoza 5% B.Braun otop. za inf., boca polietil. 10×100 ml 58,77 61,71
glukoza 0,00 P B. Braun Glukoza 5% B.Braun otop. za inf., boca polietil. 10×250 ml 62,37 65,49
glukoza 0,00 P B. Braun Glukoza 5% B.Braun otop. za inf., boca polietil. 10×500 ml 68,85 72,29
glukoza 0,00 P B. Braun Glukoza 5% B.Braun otop. za inf., boca polietil. 10×1000 ml 119,17 125,13
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza 5% Fresenius Kabi otop. za inf., vreć. plast. 60×50 ml 318,06 333,96
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza 5% Fresenius Kabi otop. za inf., vreć. plast. 50×100 ml 293,85 308,54
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza 5% Fresenius Kabi otop. za inf., vreć. plast. 30×250 ml 187,11 196,47
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza 5% Fresenius Kabi otop. za inf., vreć. plast. 20×500 ml 137,70 144,59
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza 5% Fresenius Kabi otop. za inf., vreć. plast. 10×1000 ml 130,82 137,36
glukoza 0,00 P Hrvatski zavod za transf. med. Glukoza 5% HZTM otop. za inf., boca stakl. 10×500 ml (50 mg/ml) 68,50 71,93
glukoza 0,00 P Baxter Glukoza 5% Viaflo vreć. plast. 50×100 ml 326,50 342,83
glukoza 0,00 P Baxter Glukoza 5% Viaflo vreć. plast. 30×250 ml 207,90 218,30
glukoza 0,00 P Baxter Glukoza 5% Viaflo vreć. plast. 20×500 ml 153,00 160,65
glukoza 0,00 P Baxter Glukoza 5% Viaflo vreć. plast. 10×1000 ml 145,35 152,62
glukoza 0,00 P Baxter Glukoza 5% Viaflo vreć. plast. 50×50 ml 294,50 309,23
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza Fresenius Kabi 10% otop. za inf., boca plast. 10×500 ml 80,00 84,00
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza Fresenius Kabi 5% otop. za inf., boca plast. 40×100 ml 211,60 222,18
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza Fresenius Kabi 5% otop. za inf., boca plast. 20×250 ml 112,32 117,94
glukoza 0,00 P Fresenius Kabi Glukoza Fresenius Kabi 5% otop. za inf., boca plast. 10×500 ml 61,97 65,07
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju