Hiramicin

Naziv lijeka: Hiramicin

Grupa: Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)

Podgrupa: Tetraciklini

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
doksiciklin 0,1 g 1,05 O Pliva Hrvatska d.o.o. Hiramicin caps. 5×100 mg 5,00 5,25
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija