Irinotecan

Naziv lijeka: Irinotecan

Grupa: Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Ostali citostatici

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
irinotekan 0,00 P Cipla Irinotecan Cipla 100 mg/5 ml konc. otop. za inf., boč.1×100 mg/5 ml 676,92 710,77
irinotekan 0,00 P Cipla Irinotecan Cipla 40 mg/2 ml konc. otop. za inf., boč.1×40 mg/2 ml 285,39 299,66
irinotekan 0,00 P Ebewe Pharma Irinotecan Ebewe konc. za otop. za inf., boč. 1×40 mg/2 ml 215,10 225,86
irinotekan 0,00 P Ebewe Pharma Irinotecan Ebewe konc. za otop. za inf, boč. 1×100 mg/5 ml 486,00 510,30
irinotekan 0,00 P Ebewe Pharma Irinotecan Ebewe konc. za otop. za inf, boč. 1×300 mg/15 ml 1.458,00 1.530,90
irinotekan 0,00 P Ebewe Pharma Irinotecan Ebewe konc. za otop. za inf, boč. 1×500 mg/25 ml 2.430,00 2.551,50
irinotekan 0,00 P Fresenius Kabi Oncology Plc, Cemelog-BRS Ltd. Irinotecan Kabi konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1×40 mg/2 ml 193,59 203,27
irinotekan 0,00 P Fresenius Kabi Oncology Plc, Cemelog-BRS Ltd. Irinotecan Kabi konc. za otop. za inf, boč. stakl. 1×100 mg/5 ml 437,40 459,27
irinotekan 0,00 P Fresenius Kabi Oncology Plc, Cemelog-BRS Ltd. Irinotecan Kabi konc. za otop. za inf, boč. stakl. 1×300 mg/15 ml 1.312,20 1.377,81
irinotekan 0,00 P Fresenius Kabi Oncology Plc, Cemelog-BRS Ltd. Irinotecan Kabi konc. za otop. za inf, boč. stakl. 1×500 mg/25 ml 2.187,00 2.296,35
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju