Kabiven

Naziv lijeka: Kabiven

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P Fresenius Kabi Kabiven vreć. plast. 4×1026 ml 671,37 704,94
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P Fresenius Kabi Kabiven vreć. plast. 4×1540 ml 743,11 780,27
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P Fresenius Kabi Kabiven Peripheral vreć. plast. 4×1440 ml 736,28 773,09
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 0,00 P Fresenius Kabi Kabiven Peripheral vreć. plast. 4×1920 ml 779,52 818,50
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju