Kogenate

Naziv lijeka: Kogenate

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe

Podgrupa: Opći hemostiptici25

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
rekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa) 500 i.j. 2.710,40 P Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. Kogenate Bayer 500 i.j praš. i otap. za otop. za inj., boč. 500 i.j.+štrc. napunj. s 2,5 ml vode za inj. +Bio-Set 2.581,33 2.710,40
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju