Levalox

Naziv lijeka: Levalox

Grupa: Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (izuzev infekcija uzrokovanih parazitima)


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Kinoloni

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
levofloksacin 0,5 g 97,41 P Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A. Levalox otop. za inf., boč. 1×100 ml (5 mg/ml) 92,77 97,41
levofloksacin 0,5 g 97,41 P Pharmathen S.A., Krka d.d., Anfarm Hellas S.A. Levalox otop. za inf., boč. 5×100 ml (5 mg/ml) 463,85 487,04
levofloksacin 0,5 g 7,18 O Pharmathen S.A., Krka d.d. Levalox tbl. film obl. 10×250 mg 34,20 35,91
levofloksacin 0,5 g 6,46 O Pharmathen S.A., Krka d.d. Levalox tbl. film obl. 10×500 mg 61,55 64,63
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju