Liječnici opće medicine

Dr. Vinko Đanić – ordinacija opće medicine

Dr. Vinko Đanić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0018538 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 863186319 Status: koncesija Adresa: Klanjec, Trg Mira 9 Broj i naziv pošte: 49290 Klanjec

Dr. Sanja Žužić Furlan – ordinacija opće medicine

Dr. Sanja Žužić Furlan – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0207691 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 900021896 Status: dom zdravlja Adresa: Split, Put Trstenika 2 Broj i naziv pošte: 21000 Split

Dr. Gordana Žuža-Škunca – ordinacija opće medicine

Dr. Gordana Žuža-Škunca – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0103349 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Zadar Šifra ordinacije: 759075905 Status: koncesija Adresa: Poličnik, Trg Sv. Nikole 1 Broj i naziv pošte: 23241 Poličnik

Dr. Gorana Žuvela – ordinacija opće medicine

Dr. Gorana Žuvela – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7839502 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900019450 Status: dom zdravlja Adresa: Donja Dubrava, Resnički Put 81 Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Dr. Dušanka Žutić – ordinacija opće medicine

Dr. Dušanka Žutić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0103314 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 823582353 Status: koncesija Adresa: Pula, Flanatička Ulica 27 Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Dr. Dražen Žurić – ordinacija opće medicine

Dr. Dražen Žurić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0132802 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 283328339 Status: koncesija Adresa: Ivankovo, Rojičani 2 Broj i naziv pošte: 32281 Ivankovo

Dr. Gordana Županić – ordinacija opće medicine

Dr. Gordana Županić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0155217 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 274527456 Status: koncesija Adresa: Lepoglava, Trg Kralja Tomislava bb Broj i naziv pošte: 42250 Lepoglava

Dr. Sanja Župan-Kovačić – ordinacija opće medicine

Dr. Sanja Župan-Kovačić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0103179 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900008792 Status: dom zdravlja Adresa: Donji Grad, Ulica Grgura Ninskog 3 Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Dr. Danica Župan – ordinacija opće medicine

Dr. Danica Župan – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0103165 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 148114814 Status: koncesija Adresa: Ogulin, Vladimira Nazora 9 Broj i naziv pošte: 47300 Ogulin

Dr. Ljiljana Žunić – ordinacija opće medicine

Dr. Ljiljana Žunić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0122530 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 852485247 Status: koncesija Adresa: Sirač, Sirač, Sirač Broj i naziv pošte: 43500 Daruvar

Scroll to Top