Mircera

Naziv lijeka: Mircera

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Lijekovi za liječenje slabokrvnosti

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×30 mcg/0,3 ml 377,85 396,74
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×50 mcg/0,3 ml 629,75 661,24
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×75 mcg/0,3 ml 944,63 991,86
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×100 mcg/0,3ml 1.259,50 1.322,48
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×120 mcg/0,3ml 1.511,40 1.586,97
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×150 mcg/0,3ml 1.889,25 1.983,71
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj. štrc. napunj. 1×200 mcg/0,3ml 2.519,00 2.644,95
metoksi polietilenglikol-epoetin beta 4 mcg 52,90 P Roche Mircera otop. za inj., štrc. napunj. 1×250 mcg/0,3ml 3.148,75 3.306,19
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju