NJEGA I SKRB USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU

NJEGA I SKRB USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU

Šifra ustanove / privatne prakse: 362136211

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Bernarda Vukasa 39
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GRAD ZAGREB 9 Zagreb