NuTRIflex

Naziv lijeka: NuTRIflex

Grupa: Lijekovi za parenteralnu prehranu


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Nadomjesci za plazmu i lijekovi za nadomještanje tekućina

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid peri B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1250 ml 791,05 830,60
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid peri B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1875 ml 898,95 943,90
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid peri B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×2500 ml 1.076,75 1.130,59
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid plus B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1250 ml 755,40 793,17
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid plus B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1875 ml 1.269,60 1.333,08
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid plus B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×2500 ml 1.521,40 1.597,47
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid specijal B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1250 ml 1.117,90 1.173,80
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid specijal B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1875 ml 1.169,85 1.228,34
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Lipid specijal B. Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×2500 ml 1.402,20 1.472,31
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Plus B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1250 ml 828,20 869,61
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Plus B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1875 ml 1.130,85 1.187,39
emulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Plus B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×2500 ml 1.450,00 1.522,50
glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Specijal B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×625 ml 558,90 586,85
glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Specijal B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1250 ml 965,70 1.013,99
glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Specijal B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×1875 ml 1.318,25 1.384,16
glukoza+otopina aminokiselina s elektrolitima+masna emulzija 0,00 P B. Braun Melsungen AG NuTRIflex Omega Specijal B.Braun emulzija za infuziju, vreć. 5×2500 ml 1.662,60 1.745,73
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju