Olanzapin

Naziv lijeka: Olanzapin

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Antipsihotoci

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
olanzapin 10 mg 9,27 O Cipla Olanzapin Cipla tbl. film obl. 30×5 mg 60,59 63,62
olanzapin 10 mg 9,27 O Cipla Olanzapin Cipla tbl. film obl. 30×10 mg 117,00 122,85
olanzapin 10 mg 6,08 O Genera d.d. Olanzapin Genera tbl. film obl. 28×5 mg 56,55 59,38
olanzapin 10 mg 6,00 O Genera d.d. Olanzapin Genera tbl. film obl. 28×10 mg 109,20 114,66
olanzapin 10 mg 4,24 O Genera d.d. Olanzapin Genera tbl. rasp. za usta 28×5 mg 56,55 59,38
olanzapin 10 mg 4,10 O Genera d.d. Olanzapin Genera tbl. rasp. za usta 28×10 mg 109,20 114,66
olanzapin 10 mg 4,35 O PharmaS d.o.o. Olanzapin PharmaS tbl. rasp. za usta 28×5 mg 56,55 59,38
olanzapin 10 mg 4,20 O PharmaS d.o.o. Olanzapin PharmaS tbl. rasp. za usta 28×10 mg 109,20 114,66
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju