Oprymea

Naziv lijeka: Oprymea

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
pramipeksol 2,5 mg 15,87 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. s prod. oslob. 30×0,26 mg 47,17 49,53
pramipeksol 2,5 mg 15,88 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. s prod. oslob. 30×0,52 mg 94,35 99,07
pramipeksol 2,5 mg 15,72 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. s prod. oslob. 30×1,05 mg 188,69 198,12
pramipeksol 2,5 mg 15,77 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. s prod. oslob. 30×1,57 mg 283,03 297,18
pramipeksol 2,5 mg 15,72 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. s prod. oslob. 30×2,1 mg 377,37 396,24
pramipeksol 2,5 mg 12,69 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. 30×0,18 mg 26,10 27,41
pramipeksol 2,5 mg 13,61 O Krka d.d., TAD Pharma GmbH Oprymea tbl. 30×0,7 mg 108,90 114,35
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju