Pramipeksol

Naziv lijeka: Pramipeksol

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav


Odmorite se i proveselite >>>Pronađite najpovoljniji smještaj za blagdane!


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Podgrupa: Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti

Lista lijekova: osnovna

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD s PDV-om Način primjene** Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja bez PDV-a Cijena pakiranja s PDV-om
pramipeksol 2,5 mg 14,10 O PharmaS d.o.o. Pramipeksol PharmaS tbl. 30×0,18 mg 29,00 30,45
pramipeksol 2.5 mg 15,13 O PharmaS d.o.o. Pramipeksol PharmaS tbl. 30×0,7 mg 121,00 127,05
pramipeksol 2,5 mg 14,52 O Pliva Hrvatska d.o.o Pramipeksol Pliva tbl. 30×0,18 mg 29,00 30,45
pramipeksol 2,5 mg 15,15 O Pliva Hrvatska d.o.o Pramipeksol Pliva tbl. 30×0,7 mg 121,00 127,05
pramipeksol 2,5 mg 14,29 O Teva Pharma B.V. Pramipeksol Pliva tbl. s prod. oslob. 30×0,26 mg 42,45 44,57
pramipeksol 2,5 mg 14,29 O Teva Pharma B.V. Pramipeksol Pliva tbl. s prod. oslob. 30×0,52 mg 84,92 89,17
pramipeksol 2,5 mg 14,15 O Teva Pharma B.V. Pramipeksol Pliva tbl. s prod. oslob. 30×1,05 mg 169,82 178,31
pramipeksol 2,5 mg 14,15 O Teva Pharma B.V. Pramipeksol Pliva tbl. s prod. oslob. 30×2,1 mg 339,63 356,61
pramipeksol 2,5 mg 20,22 O Teva Pharma B.V. Pramipeksol Pliva tbl. s prod. oslob. 30×3,15 mg 727,79 764,18
Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija

Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju