Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Božica Jurec,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Božica Jurec,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 063606364

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Matije Gupca 81
Broj i naziv pošte: 10295 Kupljenovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BRDOVEC 2 Zagreb