Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Martina Šabić,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Martina Šabić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 044304439

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Ivane Brlić – Mažuranić 3
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SVETA NEDELJA 1 Zagreb