Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nera Jurišić,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nera Jurišić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 086708678

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Šibenik

Adresa: Bana Josipa Jelačića 13A
Broj i naziv pošte: 22000 Šibenik

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ŠIBENIK 1 Šibenik