Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Željka Cindrić,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Željka Cindrić,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 184418445

Status: privatna praksa


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac

Adresa: Stara Cesta 57
Broj i naziv pošte: 47300 Ogulin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BRINJE 1 Gospić
JOSIPDOL 1 Karlovac