Privatna praksa zdravstvene njege Melanija Buljan,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Melanija Buljan,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 074307436

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Grožnjanska 24
Broj i naziv pošte: 52440 Poreč

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VRSAR 1 Pazin
POREČ 1 Pazin